Logo
Banner

Privacy Policy

Gilead Oncology conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van de registratie voor een online nascholing, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. De firma Republic M! Nederland BV zal in opdracht van Gilead Oncology deze gegevens gebruiken om u per mail een bevestiging, een toegangscode en een reminder voor de sessie te kunnen sturen. Gilead Oncology zal beschikken over de namen van de artsen die online de sessie volgen en de artsen die later van de on-demand versie gebruik maken.

Gilead Oncology geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan een andere partij anders dan de partij die bij deze specifieke activiteit betrokken is.